سوابق تدریس موسیقیقریب 40 سال تدریس در کلاس های موسیقی :
× *موسیقی کودکان و ارف کودکان
*هنرستان موسیقی نیروی زمینی ارتش (مراپش )

سازهای بادی برنجی ، بادی چوبی ،سازهای کوبه ای به همراه دروس نظری موسیقی

*دانشکده دندانپزشکی دانشگاه تهران ( کلاس آزاد )
دروس نظری موسیقیbr /> *هنرستان موسیقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
**دانشکده موسیقی صدا و سیما
*سازهای بادی برنجی (فرنچ هورن و توبا)
و ....
*در کلاسهای موسیقی سازی( پیانو و ارگ،تار،سه تار ، سازهای بادی وسازهای کوبه ای)
و همچنین کلاسهای موسیقی نظری (سلفژ ، تئوری موسیقی واصول ومبانی اجائی موسیقی)