سوابق تحصیلات موسیقی :

تعلیم و فراگیری ترمپت نزد استاد بیگلری و پسران ایشان منوچهر و محمد بیگلری ، در مقطع تحصیلات ابتدایی

شرح تحصیلات آکادمیک :

ورود به هنرستان عالی موسیقی و انتخاب فرنچ هورن بعنوان ساز تخصصی و دریافت دیپلم موسیقی در سال تحصیلی 57-1356 و پس از آن ورود به دوره عالی هنرستان عالی موسیقی و اخذ کارشناسی موسیقی از دانشگاه هنر

دروس و نام اساتید در طول تحصیلات :


فرنچ هورن اساتید: ژزف ایشجه گورلسکی و شریف لطفی

موسیقی نظری( سلفژ و تئوری موسیقی ، اصوال و مبانی اجرائی موسیقی). اساتید :مصطفی و کمال پورتراب ، شریف لطفی، عباس دبیردانش ،کریم گوگردچی ،خانم شهرستانی و...

هارمونی،کنترپوان، فرم و آنالیز وآهنگسازی. اساتید: مرتضی حنانه،فریدون ناصری،مهران روحانی و احمد پژمان.

پیانو: استاد خانم فریما قوام صدری

تار ، سه تار و ردیف نوازی. اساتید:خانم توفیق و آقای وادانی

آنسامبل (سازهای بادی برنجی و بادی چوبی) اساتید:شریف لطفی ، عباس دبیردانش ، محمد احتمام و ...
تاریخ موسیقی.اساتید:پرویز منصوری ، امیر اشرف آریانپور
وزن در موسیقی:استاد کامبیز روشن روان
تلفیق شعر و موسیقی : دکتر هوشنگ ابتهاج
فیزیک صوت: استاد شهمیری
و ......